Nabavka usluge obilježavanja značajnih datuma za rad JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

 • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
 • Naslov:Nabavka usluge obilježavanja značajnih datuma za rad JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • JRN CPV:79952000
 • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge obilježavanja značajnih datuma za rad JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • Ugovor potpisan sa:BIND d.o.o.
 • Datum potpisivanja ugovora:27.12.2017
 • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:6000,00
 • Ugovoreni rok realizacije u danima:1
 • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:6000,00
 • Ostvareni rok realizacije u danima:1
 • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/01/odluka-o-izboru-ponuđača-2944.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/01/ugovor-2959.pdf