Nabavka usluge održavanja fotokopir aparata

 • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
 • Naslov:Nabavka usluge održavanja fotokopir aparata
 • JRN CPV:50313200
 • Vrsta postupka:direktni postupak
 • Broj prispjelih prihvatljivih ponuda:1
 • Odabrani ponudjac:Racional
 • Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV:3000
 • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge održavanja fotokopir aparata
 • Ugovor potpisan sa:Racional
 • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:877,85
 • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-o-izboru-održavanje-fotokopira-Racional.pdf