Nabavka usluge servisiranja PP aparata

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge servisiranja PP aparata
  • JRN CPV:35111200
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Broj prispjelih prihvatljivih ponuda:1
  • Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV:6000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge servisiranja PP aparata
  • Ugovor potpisan sa:Inza
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:522,99
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-o-izboru-servis-ppp.pdf