RJEŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA NABAVKE