Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • JRN CPV:90921000
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • Ugovor potpisan sa:Eko Tim
  • Datum potpisivanja ugovora:14.05.2019
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:1813,50
  • Ugovoreni rok realizacije u danima:365
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2019/05/Odluka-i-ugovor-ddd-2019.pdf