Usluga obilježavanja značajnih datuma za rad JU

 • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
 • Naslov:Usluga obilježavanja značajnih datuma za rad JU
 • JRN CPV:98111000
 • Vrsta postupka:direktni postupak
 • Broj prispjelih prihvatljivih ponuda:1
 • Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV:6000
 • Naziv predmeta ugovaranja:Usluga obilježavanja značajnih datuma za rad JU
 • Ugovor potpisan sa:SDC
 • Datum potpisivanja ugovora:21.12.2018.
 • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:4.984,20
 • Ugovoreni rok realizacije u danima:1
 • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:4.984,20
 • Ostvareni rok realizacije u danima:1
 • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-i-ugovor-sdc-paketići.pdf