Usluga osiguranja ( motorna vozila )

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Usluga osiguranja ( motorna vozila )
  • JRN CPV:66514110
  • Vrsta postupka:konkurentski postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Usluga osiguranja ( motorna vozila )
  • Ugovor potpisan sa:Euroherc osiguranje
  • Datum potpisivanja ugovora:29.04.2019
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:2.452,08
  • Ugovoreni rok realizacije u danima:365
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2019/05/odluka-i-ugovor-osiguranje-mot.-vozila.pdf