NASTAVNIK/CA FIZIKE

Potreban broj radnika: 1
 • Rad na određeno vrijeme
 • Ilidža
 • jul 31, 2019

Web stranica os.medjunarodnasarajevo

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u PU “International Primary School” Sarajevo

Obavezni uslovi:
 • - VSS po predbolonjskom sistemu ili 240 ECTS bodova po bolonjskom sistemu sa završenim odgovarajućim fakultetom;
 • - Položen stručni ispit
 • - Radno iskustvo najmanje 2 godine
 • - Znanje engleskog jezika
 • - Poznavanje rada na računaru
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Samra Karić
  Kontakt telefon: 033/944 140
  Kontakt email: samra.karic@rps.edu.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: