Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i neispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE!

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji neispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.