FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK/ASISTENT (M/Ž)

  • Rad na određeno vrijeme
  • Bilo gdje
  • Prijave su zatvorene

 

JAVNI OGLAS

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (na 12 mjeseci)

Opis poslova:

Odabrani kandidat/kandidatkinja će biti usmjeravan u samostalan rad, kako bi znanjem, vještinom i predanim angažmanom pomogao/la finansijskom i administrativnom upravljanju Udruženjem, uz zasnivanje radnog odnosa, u trajanju od jedne (1) godine. Predviđeno je radno opterećenje od 40 sati sedmično. Radnik/ca uposlen/a na ovoj poziciji za svoj rad odgovara Rukovoditeljici finansijama. Bit će zadužen/a za pripremu financijske administracije, pripremu za financijske procjene i revizije, kopiranje materijala, prijavu/odjavu radnika, podršku u izradi dokumenata, podršku projektnim timovima u nabavci materijala i opreme, te organizaciju seminara i radionica.

 

Opći uvjeti:

– Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine

– Da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak;

– Da je fizički i psihički sposoban/a za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlјuje.

 Posebni uvjeti:

–  VSS – završen Ekonomski fakultet

– Da je punoljetno lice;

– Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;

– Želja za učenjem;

– Opredjeljenost za timski rad;

– Aktivno znanje B/H/S i engleskog jezika.

Potrebno je dostaviti:

  1. Motivaciono pismo sa kratkom biografijom (s naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);
  2. Kopija fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju
  3. Dokaz o statusu nezaposlenog lica iz Zavoda za zapošljavanje

Napomene za kandidate:

Rok za dostavu prijava na e-mail adresu selma.sarka@dugabih.com.ba je 07.12.2018.

Samo kandidati/tkinje koji/e uđu u uži krug, bit će blagovremeno obavješteni/e o datumu testiranja i intervjua.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa, neće se uzimati u razmatranje.

Potrebno radno iskustvo: Nije uslovKontakt email: selma.sarka@dugabih.com.ba

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: