ADMINISTRATIVNO TERENSKI RADNIK

Potreban broj radnika: 3
 • Rad na određeno vrijeme
 • Sarajevo
 • feb 28, 2019

Zdrava sredina

 • Ažuriranje dokumentacije;
 • Evidentiranje ulazne i izlazne korespondencije;
 • Rukovanje korporativnom korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima;
 • Korišćenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxa i slično);
 • Popunjavanje i arhiviranje dokumenata;

Odgovornost za nabavku kancelarijske opreme.

Terenski rad;

Obavezni uslovi:
 • Srednja stručna sprema (III, IV stepen)
 • Osoba sa invaliditetom 60% i više
 • Položen vozački ispit B - kategorije
Potrebno radno iskustvo: Nije uslov
radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Ovaj web portal: http://szks.ba
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Vatreš
  Kontakt email: info@zdravasredina.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: