IZMJENU TEKST AJA VNOG OGLASA Za prijem radnika u radni odnos 1 (jedan) laboratorijski tehnicar i 2 (dva) medicinska sestra tehnicar na neodredeno vri,jeme

Ovaj popis je istekao.