ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je dana 31. marta  2020.  godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec mart 2020. godine.

Ukupno je isplaćeno 1.030.254,27 KM za 2.612 korisnika novčane naknade.

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“

OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGA JU“SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“SARAJEVO

Sva redovna javljanja na evidenciju nezaposlenih, koja su trebala da budu u mjesecu martu i aprilu, pomjeraju se do daljnjeg, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba.
Osobe kojima je prestao radni odnos, mogu izvršti prijavu na evidenciju nezaposlenih putem e maila općinskog biroa prema mjestu prebivališta i putem pošte na adresu: Đoke Mazalića br. 3, sa naznakom PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH.
Potrebna dokumentacija za prijavu je:
– lična karta;
– dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti        (svjedočanstvo ili diploma);
– dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rjesenje).
Obavezno je u prijavi napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi radnik biroa mogao dalje kontaktirati po prijemu dokumentacije.
U skladu sa okolnostima uzrokovanim novonastalom situacijom, o daljim promjenama u radu ustanove svoje korisnike i javnost ćemo redovno informisati.

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo

DEMANT

Povodom netačnih navoda iznesenih od strane Kantonalne organizacije SDA Sarajevo od 26.03.2020. godine o radu Službe za zapošljavanje u novonastalim okolnostima uzrokavanim panedimijom korona virusom (COVID -19 ) informišemo javnost o sljedećem:

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kanton Sarajevo“ Sarajevo je zbog proglašenja stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane pandemijom korona virusom (COVID -19), organizirala rad sa korisnicima usluga u skladu sa svim donesenim mjerama i naredbama fedaralnih i kantonalnih krizinih štabova kao i Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo, u postupanju smanjenja komunikacije i socijalnih kontakata kao i reduciranja poslovnih zadataka i prisustva radnika.

S tim u vezi dana 12.03.2020.godine, doneseno je Uputsvo o postupanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo u cilju podizimanja mjera zaštite radnika i organizacije poslovnih zadataka tokom pandemije izazavane korona virusom (COVID -19). Istog dana, data je Obavijest za korisnike usluga putem koje se navelo da Služba uvodi mjere opreza u cilju prevencije djelovanja nastanka i širenja infekcije izazvane Corona – virusom, te se mole korisnici koji su zbog termina javljanja ili dostavljanja dokumentacije dužni posjetiti Službu, odnosno općinski biro za zapošljavanje da u prostorije ulaze naizmjenično, jedna po jedna osoba. Uputstvom je propisano da se sva redovna javljanja u mjesecu donošenja istog pomjeraju za naredni mjesec, sa jasnim uputama da nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposolenih osoba, bez obzira na obavezu javljanja koju su imali u periodu u periodu 16.03. – 31.03.2020. godine. Također istom Obavijesti je rečeno da će se procesi posredovanja kao i savjetodavni dio za nezaposlene osobe, ubudeće obavljati putem telefona i e maila. Naše korisnike smo obavijestili, da svi zakazani termini za prve prijave za nezaposlene osobe ostaju u planiranim i dogovorenim terminima i da će isti biti obavljeni bez odlaganja.

Također, istom Obavjesti korisnici usluga Službe suinformisani da se uvelo skraćeno radno vrijeme sa strankama u općinskim biroima i direkciji Službe, u skladu sa preporukama o radnom vremenu za ustanove. Za sve uposlenike Službe koji su iskazali potrebe za prevozom zbog nemogućnosti dolaska na posao, istim je Služba sa vlastim prevoznim sredstvom omogućila redovan dolazak na rad. Poslovni zadaci i druge redovne obaveze su reducirane uz optimalan broj prisutnih radnika i izvršilaca u Službi, a sve u skladu sa preporukama nadležnih organa. Omogućeno je korištenje godišnjeg odmora svim radnicima koji su na to imali zakonsko pravo, kao i obavljanje poslova od kuće za one zadatke za koje je to i moguće, a lica slabijeg zdravstvenog stanja oslobodili radnih obaveza i uputili kući.

Dana 23.03.2020. godine na zvaničnoj web stranici Službe i putem medija, data je Obavijest za sve stranke da je Služba omogućila online prijave putem e meila na evidenciju nezaposlenih sa tačno naznačenom dokumentacijom koja im je potrebna da bude sastavni dio datog e-maila, uz napomenu da će svi biti kontaktirani od strane uposlenika biroa radi dodatnih pojašnjenja.

Zbog novonastale situaciju u cilju preventivne zaštite uposlenika koji rade naizmjenično po danima, dodatno je izvršena dezinfekcija svih općinskih biroa i drugih prostorija JU“Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo dana 06.03.2020. godine, te je donesena Odluka da će se svakih 15 dana raditi dezinfekcija prostorija, koja se isto i sprovodi.

Svakodnevno u skladu sa raspoloživim mogućnostima, svim uposlenicima JU“Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo vrši se podjela dezinfekcionih sredstava  i zaštitnih maski za gripu i prehladu i drugih dezinfekcionih sredstava. Odluka o upustvu o radu sa korisnicima usluga kao i radu Službe se donosi na dnevnom nivou, a sve u skladu sa preporukama Kriznog štaba Ministarstva Kantona Sarajevo i Fedralnog kriznog štaba.

Ovo sve ističemo iz razlog što neutemeljenim saopštenjima o načinu i pripremi rada Službe u novonastalim okolnostima, javnosti se pokušavaju prezentirati netačne informacije.

Također, citiramo i predmetni dopis od 23.03.2020. godine resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u kojem se navodi da „podržavaju aktivnosti JU“Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo koje su se poduzele u zaštiti uposlenih i nezaposlenih osoba u uvjetima proglašenog stanja prirodne nesreće, kao i aktivnoti i mjere poduzete u cilju prevencije korona virusa.“

Pitanje nadzora i kontrole rada JU“Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo u proteklim godinama koji je evidentno izostao od svih nadležnih tijela koje vrše nadzor nad zakonitošću rada ustanova, ovom prilikom želimo javnost upoznati, da su sve nepravilnosti i uočene nezakonite radnje blagovremeno dokumentovane. O navedenom pitanju, ćemo mnogo više samu javnost upoznati kada prođe trenutno stanje uzrokovano pandemijom. Samo napominjemo, da se vršio nadzor koji je izostao svih prethodnih godina u radu Službe, ne bi došlo do milionskog opterećenja prema Službi, što zbog kriminalnih radnji, neznanja, javašluka u radu, a što je sve dokumentovano  i dostavljeno nadležnim istražnim agencijama za dalje postupanje pod aktom broj: 01-01-34-4612/19 od 18.12.2019. godine.

I na karaju ističemo da i Upravni odbor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo na današnjoj održanoj sjednici, najoštrije odbacuje netačne navode i dezinformacije o organizaciji rada Službe izneseni od strane Kantonalne organizacije SDA Sarajevo, koje su evidentno politčki usmjerene na one koji ne pripadaju i nisu članovi niti  ideološki sljedbenci navedenih kritičara.

S poštovanjem,

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Obavijest

Obavještavamo korisnike usluga i javnost da su za pružanje informacija i drugih pitanja o stanju na evedenciji nezaposlenih JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ovlaštene osobe: Direktor Nermin Pećanac i Igor Kamocaji. Molimo Vas da poštujete pravila i odluke Javne ustanove, kako bi javnost imala samo istinite i potvrđene informacije, jer ozbiljna trenutna situacija od svih nas to zahtijeva. Za sve zahtjeve i pitanja medija i građana stojimo Vam na raspolaganju.

SAOPŠTENJE

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo uputila je prijedlog za angažovanje određenog broja lica sa stručnom spremom koja bi mogla adekvatno odgovoriti novonastaloj situaciji širenja korona virusa (2019-nCoV) u radu zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo.

DOPIS U PRILOGU

prijedlog mjere zapošljavanja- medijima na znanje

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA JU“SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“SARAJEVO

U skladu sa preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo a u cilju poduzimanja preventivnih mjera i postupanja po istim zbog proglašene zarazne bolesti izazvane korona virusom, obavještavaju se korisnici usluga Javne ustanove“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo o sljedećem:

1. Rad sa strankama u općinskim biroima i direkciji Službe počev od 16.03.2020 godine je od 09.00 do 12.00 sati;

2. Sva redovna javljanja u mjesecu martu pomjeraju se za naredni mjesec, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba u gore navedenom roku, bez obzira na propuštene rokove javljanja koji su imali u periodu 16.03 – 31.03. 2020. godine;

3. Prosredovanje i savjetodavni dio za nezaposlene osobe, Savjetodavci će obavljati putem telefona i emaila;

4. Zakazani termini za prve prijave za nezaposlene osobe ostaju u planiranim i dogovorenim terminima;

5. Ograničava se broj ulazaka u općinske biroe i direkciju Službe po naizmjeničnom sistemu jedna po jedna osoba.

6. Svi korisnici usluga sve informacije o utvrđivanju svojih prava isključivo mogu dobiti putem telefona nadležnih općinskih biroa i direkcije Službe kao i maila, koji se nalaze na službenoj stranici www.szks.ba;

7. Izvršena je dodatna dezinfekcija svih općinskih biroa i drugih prostorija JU“Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo dana 06.03.2020. godine, te je donesena Odluka da će se svakih 15 dana raditi dezinfekcija prostorija;

8. Svim uposlenicima JU“Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo izvršena je podjela dezinfekcionih sredstava  i zaštitnih maski za gripu i prehladu;

9. Upustva o radu sa korisnicima usluga kao i radu Službe će se donosti na dnevnom nivou, a sve u skladu sa preporukama Kriznog štaba Ministarstva Kantona Sarajevo.

 

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Poštovani korisnici usluga Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“      Sarajevo, odnosno općinskih biroa za zapošljavanje,

U cilju prevencije nastanka i širenja infekcije izazvane Corona – virusom Služba uvodi mjere opreza, te moli korisnike koji su zbog termina javljanja ili dostavljanja dokumentacije dužni posjetiti Službu, odnosno općinski biro za zapošljavanje u prostorije ulaze naizmjenično, jedna po jedna osoba.

Sva ostala pitanja molimo da uputite putem brojeva telefona ili e-mail adrese. Kontakti se nalaze na web stranici www.szks.ba

Korisnici će biti kontinuirano obavještavani o radu Službe, a sve u skladu sa uputama nadležnih zdravstvenih institucija.