Priznanja za postignute rezultate u 2019. godini

Javna ustanova „ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo je dobila priznanje za postignute rezultate u 2019. godini Klubova za traženje posla zbog najvećeg broja učesnika i najvećeg broja zaposlenih, kao i priznanje za uspješno unaprijeđenje infrastrukture, sadržaja, kvaliteta i obima pruženih usluga u 2019. godini.

Priznanje za postignute rezultate dodijeljeno je od strane YEP-a (Youth Employment Project) u sklopu projekta zapošljavanja mladih koji je podržan od strane Vlade Švicarske i Švicarske agencije za razvoj i suradnju SDC.

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo

Božićna čestitka

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti povodom praznika upućuje iskrene čestitke uz želju da dane Božića provedu u istinskom miru, sreći i porodičnom okruženju! Srećan Božić!

Novogodišnja čestitka

Sretnu i uspješnu Novu Godinu želi vam Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC DECEMBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u
skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba (,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je
dana 30. decembra 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim
osobama za mjesec decembar 2019. godine.
Ukupno je isplaćeno 990.883,08 KM za 2.606 korisnika novčane naknade.

Božićna čestitka

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti povodom praznika upućuje iskrene čestitke sa željom da dane Božića provedu u radosti i sreći. Sretan Božić!

Novi programi zapošljavanja u Kantonu Sarajevo vrijedni više od 14 miliona KM

Danas (utorak) 24.12.2019. godine sa početkom u 13 sati, u prostorijama JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo organizovana je promocija novih programa zapošljavanja u Kantonu Sarajevo.

 

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo dana 20.12.2019. godine usvojila prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu,  raspisan je javni poziv za devet (9) podsticajnih mjera za zapošljavanje. Sredstva za realizaciju Programa obezbjeđena su rebalansom Budžeta JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 14.162.533,00 KM.

 

Nermin Pećanac, direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, istakao je da je javni poziv objavljen za sljedeće programe:

 

1. Programi sufinansiranja za šehidske porodice i porodice poginulih branilaca – u visini od 3.460.000,00 KM za 350 osoba iz ciljne skupine i to:

               a.)Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca za 300 osoba – u visini od 2.880.000,00 KM iz ciljne skupine,

               b.)Program sufinansiranja samozapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca – u visini od 580.000,00 KM za 50 osoba iz ciljne skupine,

2. Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS – u visini od 1.440.000,00 KM za 150 pripravnika sa VSS i VŠS;

3. Program sufinansiranja samozapošljavanja – u visini od 2.695.600,00 KM za 293 osobe;

4. Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba – u visini od 341.933,00 KM za najmanje 113 osoba;

5. Program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama – u visini od 36.000,00KM za 18 osoba iz ciljne kategorije;

6. Program sufinansiranja zapošljavanja „50+“ – u visini od 2.304.000,00 KM za 240 osoba iz ciljne skupine;

7. Program sufinansiranja zapošljavanja medicinskog i nemedicinskog kadra u zdravstvene ustanove – u visini od 504.000,00 KM za 35 osoba;

8. Program javnih radova PLUS – u visini od 529.800 KM za dodatnih 300 osoba

9. Posao za sve – u visini od 2.851.200 KM za novih 297 osoba

Navedenim programima bit će obuhvaćeno 1.796 osoba sa evidencije nezaposlenih. Novina u odnosu na ranije javne pozive ogleda se u tome da javni pozivi ostaju otvoreni do utroška sredstava, istakao je direktor Nermin Pećanac. Naglasio je da su povećani i iznosi mjesečne refenduacije u odnosu na ranije programe i iznose 800 KM za isplatu plaće i zakonom propisnih poreza i doprinosa, na vremenski period od 12 mjeseci. Trenutno, Služba je u završnoj fazi realizovanja sedam (7) programa po ranijim javnim pozivima, kojim je obuhvaćeno 1.046 osoba sa evidencije nezaposlenih.

Po svim navedenim programima ukupno će biti zaposleno 2.842 osobe sa evedinecije nezaposlenih istakao je direktor Nermin Pećanac. Dalje je dodao, da je za 2020. godinu Finansijskim planom Služba predvidjela sredstva za nove programe zapošljavanja u iznosu od 5.457.921 KM. U daljem obraćanju, Nermin Pećanac, direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo pored vlastitih programa za zapošljavanje Služba realizuje i programe zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje, putem kojih je zaposleno 2.232 osobe.

Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, istako je značaj visine obezbjeđenih sredstava od 14.162.533,00 KM sa sufinasiranje navedenih programa za zapošljavanje. Naveo je da je po prvi put u Kantonu Sarajevo ovoliki iznos predviđen za zapošljavanje s  kojim će se obuhvatiti veliki broj različitih socijalnih grupa, a koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih. U daljem obraćanju, ministar Malik Garibija, kazao je da je opredejljenje same Vlade Kantona Sarajevo bilo skraćenje rokova i pojednostavljenje procedura prilikom donošenja programa za zapošljavanje, a ne bavljenje intervencijama na liste poslodavaca i dodavanje i oduzimanje istih. Takvim novim pristupom, Vlada Kantona pronašla je formulu s kojom su se premostile do sada administrativne barijere zbog kojih su ranijih godina kasnili javni pozivi za zapošljavanje i bila usporena njihova realizacija. Također, u svom daljem obraćanju ministar Malik Garibija kazao je da se vode razgovori sa poslodavcima i predstavnicima sindikata na izradi programa i mjera za zapošljavanje kojim će se ostvariti puno zadovljstvo svih korisnika Službe za zapošljavanje.

Dalje je naveo, da je za realizaciju svih gore navedenih programa u 2019. godini ukupno plasirano 17.279.253,00 KM, te se na kraju svog obraćanja zahvalio direktoru Nerminu Pećancu i njegovim saradnicima na dosadašnjim postignutim rezultatima, ostavrenim u kratkom vremenskom periodu.

 

JU”Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Potpisivanje Anexa Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja po Programu „Posao za sve“

Danas, 19.12.2019. godine sa početkom u 11.00 sati u prostorijama biroa Centar JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo promovirana je aktivnost potpisivanja Anexa Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja po Programu „Posao za sve“.

Potpisivanjem Anexa Ugovora obuhvaćeno je 11 poslodavaca koji će zaposliti ukupno 25 osoba sa evidencije nezaposlenosti po Zaključku Vlade Kantona Sarajevo od 05.12.2019. godine, shodno usvojnim izmjenama i dopunama Liste poslodavac za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve“ .

Zbog velikog interesa poslodavac za učešće u Programu, u 2019. godini obzbjeđena su dodatna sredstva u iznosu od 840.000,00 KM za zapošljavanje za još 200 osoba, tako da ukupna sredstva za Program „Posao za sve“ iznose 3.240.272,00 KM. Na ovaj način ispunjen je plan zapošljavanja po navedenom Programu za 771 nezaposlenu osobu.

Nermin Pećanac, direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, kazao je da određeni broj poslodavaca nije ispunio ugovorne obaveze ili je odustao od realizacije programa, te se iz tih razloga pristupilo današnjem potpisivanju Anexa Ugovora sa poslodavcima koji su iskazali interes za dodatnim upošljavanjem. JU Služba za zapošljavanje osigurala je sredstva u visini od 104.00,00 KM po 700 KM za sve pripadajuće poreze i doprinose u trajanju od 6 mjeseci kako je definisano ranijim kriterijima objavljenog Javnog poziva od 11.02.2019. godine.

U daljem obraćanju, direktor Nermin Pećanac istakao je da je Služba prema Vladi Kantona Sarajevo aplicira za dobijanje saglasnosti za devet (9) novih programa mjera zapošljavanja u visini od preko 14 miliona KM shodno usvojenim izmjenama Finansijskog plana Službe za 2019. godinu.

 JU „ SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“  Sarajevo

ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je dana 05. decembra 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec novembar 2019. godine.

Ukupno je isplaćeno 1.107.881,53 KM za  2.710 korisnika novčane naknade.

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo povodom 25.novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, svim Bosancima i Hercegovcima upućuje iskrene čestitke.

Potpisan Anex Ugovora sa 52 poslodavca

Danas u prostorijama biroa  Centar Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo uprilićeno je potpisivanje Anexa Ugovora sa 52 poslodavca kojima je odobreno učešće po Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika po osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo od 14.11.2019. godine.

Potpisivanjem Anexa Ugovora defnisana su međusobna prava i obaveze Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, kao davaoca sredstava i poslodavca, kao korisnika sredstava s hodno iskazanim potrebama 52 poslodavca kojim je usvojena izmjenjena Lista poslodavac za učešće u Programu sufinansiranja pripravnika VSS i VŠS po Javnom pozivu od 11.02.2019. godine.

Planirana sredstva za ove namjene su iznosila 6.720.000,00 KM za zapošljavanje 700 pripravnika sa VSS i VŠS te usvojenom izmjenom listom poslodavaca biće zaposleno 87 mladih pripravnika kod 52 poslodavca, a Služba će osigurati sredstva u visini od 835.200,00 KM za VSS i VŠS.

U cilju realizacije Programa zapošljavanja pripravnika, Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno refundirati sredstva i to na: 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 800,00 KM, po pripravniku, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Procentualno najveći broj pripravnika koji će bit zaposleni su nastavničkog smjera, ekonimisti i pravnici s obzirom na iskazane dodatne potrebe poslodavac.

Cilj Programa zapošljavanja pripravnika je kraće trajanje nezaposlenosti osoba bez radnog iskustva.

Nermin Pećnac, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo istakao je danas prilikom obraćanja  da na ovim i sličnim aktivnostima sufinasiranja u projektima novih zapošljavanja Služba neće stati te je jučeršnjim usvajanjem rebalansa Budžeta Javne ustanove od strane Skupštine Kantona Sarajevo za 2019. godinu, stvorene sve predpostavke za izradu i plasiranje novih Programa zapošljavanja s finansijskom podrškom od preko 14 miliona KM namjenjeno svim socijalnim grupama.

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo