SAOPĆENJE

saopštenje

Poštovani,

Služba za zapošljavanje KS je izvršila promjenu odgovorne osobe na nadležnom sudu i odmah započela isplate svim korisnicima novčane naknade, a koji imaju rješenje kojim se ova naknada utvrđuje. Ovim je ispunjeno obećanje Službe da će sa današnjim danom započeti isplate.

Pored ovih isplata započete su i isplate prema poslodavcima koji koriste programe Službe.

Kako bi se otklonile sve nejasnoće po pitanju novčanih naknada, a i zbog učestalih poziva korisnika, ovim putem obavještavamo javnost da je Služba na dan 24.06.2020. godine imala 3.100 zaprimljenih zahtjeva. Ovo znači da su ovi zahtjevi još u obradi, a isti su ostavljeni u amanet novom vd direktoru. Priroritet Službe je, a po saznanju za ovaj podatak, da se ovi zahtjevi što prije riješe i stoga su svi mogući kadrovski potencijali stavljeni u funkciju što bržeg rješavanja ovog problema. Pored ovog, u Službi je i radno vrijeme prilagođeno ovoj hitnoj obradi svih pristiglih zahtjeva.

Prethodna uprava koja se u proteklom periodu  bavila većinom izmišljenim navodima o kriminalu potpuno je zanemarila svoju zakonsku obavezu izdavanja rješenja nezaposlenim licima, te smo sada prisiljeni što hitnije rješavati nagomilane zahtjeve korisnika.

Još jednom želimo da ponovimo da je ovih 3.100 zahtjeva zatečeno stanje, a sve činimo da ih što prije obradimo i da svi korisnici novčane naknade dobiju svoje primanje sa Službe za zapošljavanje KS.

S poštovanjem,

VD Direktorica

Edina Ljubuškić 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

U UTORAK, 07.07.2020. GODINE, ISPLATA SVIH OBAVEZA SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KS

Zadnja isplata novčane naknade je bila 12.06.2020. godine. Nakon dana 12.06.2020. godine Služba nije vršila isplate novčane naknade, a i došlo je do promjene u rukovodnoj strukturi Službe, 23.06.2020. godine. Nakon promjene u rukovodnoj strukturi Službe ista se morala provesti kroz sudski registar i taj proces se vodio na nadležnom sudu.

Otežavajuća okolnost izmjene odgovorne osobe u sudskom registru bila je neplaćena prekršajna kazna izdata Službi u visini od 10.000 KM i nadležni sud nije mogao ovo promjenu izvršiti sve do rješenja situacije sa neplaćenom kaznom. Da li je bilo namjere povodom neplaćanja kazne utvrdit će nadležni organi.

Uz veliku pomoć i razumijevanje Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i poslovne banke Službe problem je razrješen i prekršajna kazna je plaćena, te je time otkočen proces promjene odgovorne osobe na nadležnom sudu.

Ono što je bitno je to da su sve isplate prema svim korisnicima novčane naknade, kao i za ostale obaveze Službe, spremne i uopće nije bilo brige da li će iste biti isplaćene jer sredstava ima dovoljno i iste će biti izvršene prema korisnicima dana 07.07.2020. godine. Sve obaveze Službe koje će biti puštene na isplatu iznose preko 2,5 mil. KM.

Još jednom upućujemo iskreno izvinjenje svim korisnicima novčane naknade, kao i poslodavcima koji imaju zaključene ugovore sa Službom, uz naglasak da su gore dati razlozi bili smetnja da sa isplatama Služba krene i prije 07. 07. 2020. godine.  

Vd direktorica

Edina Ljubuškić

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Poštovani,

 

Na bazi telefonskih zahtjeva medijskih kuća i zahtjeva za informacijom o isplati novčanih naknada nezaposlenim osobama, a koje se vode na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” želimo izvjestiti o sljedećem:

Posljednja isplata novčane naknade nezaposlenim osobama koje se vode na evidenciji Službe je bila sa 12.06.2020. godine. Nakon ovog datuma zahtjevi su obradjivani, ali isplata nije bilo. 

U medjuvremenu je došlo do promjene u upravljačkoj strukturi Službe i ta promjena se desila 23.06.2020. godine. Ova promjena podrazumijeva izmjenu odgovorne osobe u sudskom registru i taj postupak se vodi na nadležnom sudu. Nakom izmjena koje nadležni sud treba da provede u sudskom registru i dobivanja rješenja izvršiće se i promjene u registrima deponovanih potpisa u bankama. 

Kao što se može vidjeti od 23.06.2020. godine prisutni su objektivni razlozi u ograničenju isplate novčanih naknada. Služba očekuje da će nadležni sud izvršiti izmjene u sudskom registru tokom ove sedmice i Služba će odmah nakon toga pristupiti isplati svih dospjelih novčanih naknada. 

Jos jednom želimo da ponovimo da su trenutno objektivni razlozi uslovili dinamiku isplate novčanih naknada i stoga želimo da uputimo izvinjenje svim korisnicima usluga Službe za zapošljavanje i da zamolimo za razumijevanje za trenutnu situaciju jer promjena odgovorne osobe u sudskom registru je zakonski definisana i bez te promjene nemoguće je vršiti bilo kakva plaćanja. 

Ujedno, prilikom promjene direktora u Službi, a po datoj saglasnosti Vlade KS, zatečene su i neplaćene obaveze po programima koje Služba realizuje u visini od preko 800.000 KM. I ove zatečene obaveze biće isplaćene odmah nakon promjene odgovorne osobe na nadležnom sudu. 

Ono sto jos želimo naglasiti, a odnosi se na trend registracije nezaposlenih osoba, je to da se broj ukupno nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo smanjuje. 

Na dan 18.03.2020. godine broj nezaposlenih osoba registrovanih u evidencijama Službe je iznosio 58.029 (proglašenje stanja nesreće).  

Dana 18.05.2020. godine registrovan je najveći broj nezaposlenih osoba na evidencijama Službe i isti je iznosio 64.230 (vrijeme stanja prirodne nesreće). 

Dana 26.06.2020. godine na evidencijama Službe registrovano je 62.974 nezaposlene osobe. 

Za period  od 18.05.2020. do 26.06.2020. godine registrovano je smanjenje broja nezaposlenih u Kantonu Sarajevo za 1.256 osobe. 

 

S poštovanjem,

 

Edina Ljubuškić

vd Direktorica

U posjeti biroima Novi Grad i Ilidža

VD Direktorica Službe za zapošljavanje KS Edina Ljubuškić danas je posjetila dva najveća biroa Službe. Sa rukovodiocima i svim zaposlenim u biroima kroz otvoreni razgovor obrađene su razne teme, a posebno kvalitet usluga koje Služba pruža kao i problemi sa kojima se susreću zaposleni u Službi. Evidentirane su sve potrebe ova dva biroa kao i sagledano unapređenje sigurnosti kako zaposlenih tako i korisnika usluga.

VD Direktorica je ukazala da se nakon bezbrojnih press konferencija i novinskih članaka i priča o kriminalu potrebno posvetiti korisnicima i ispunjavanju zakonskih obaveza koje Služba ima jer samo tako se može vratiti povjerenje korisnika koje je u zadnjem vremenu narušeno. Služba, u ovim teškim vremenima prouzrokovanih COVID-19, ima obavezu da pruža visok nivo usluga i da vodi računa o sigurnosti svih učesnika ovog procesa. Nezaposleni su prioritet u svakom pogledu, a zaposleni u Službi su u obavezi da svoj posao obavljaju u skladu sa zakonom, te da se time Služba izdigne iznad tema koje utiču na ugled i ispunjenje obaveza prema korisnicima.

 

Zbog planirane dezinfekcije biro Ilidža danas neće raditi

OBAVIJEST ZA NAŠE KORISNIKE

Zbog ranije planirane dezinfekcije od strane nadležnih organa, biro Ilidža danas neće raditi sa našim korisnicima. 

Naše korisnike sa općine Ilidža ćemo blagovremeno obavijestiti o daljim terminima rada Biroa Ilidža. 

 

JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo 

Obvijest za naše korisnike novčane naknade

Danas 12.06.2020. godine izvršena je uplata u iznosu od 322.256,25 KM za ukupno 501 korisnika novčane naknade za maj mjesec.

Ukupno u mjesecu junu do sada je isplaćeno  1.817.073,13 KM za 4.335 korisnika novčane naknade.

Ovaj pristup isplata novčanih naknada se nastavlja i u narednom periodu kako bi se na vrijeme zadovoljile sve potrebe korisnika.

 

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE

Danas 05.06.2020. godine izvršena je uplata u iznosu od 1.494.816,80 KM za 3.834 korisnika novčane naknade za maj mjesec.

U predhodnom periodu JUSlužba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u četiri navrata je izvršena isplata novčane nakande i to 08.05.2020. godine u iznosu od 1.326.153,61 KM za 3.132 korisnika, 15.05 2020. godine u iznosu 253.073,80 KM za 634 korisnika, 22.05.2020. godine u iznosu od 215.980,38 KM za 532 korisnika i 28.05.2020. godine u iznosu od 109.182,31 KM za 271 korisnika novčane naknade za april mjesec.

Ukupno u mjesecu maju  isplaćeno je 1.904.182,31 KM za 4.569 korisnika novčane naknade.

Ovaj pristup isplata novčanih naknada se nastavlja i u narednom periodu kako bi se na vrijeme zadovoljile sve potrebe korisnika.

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Obavijest za naše korisnike

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da je zvanično proglašen prekid stanja prirodne nesreće i ukidanje određenih mjera zabrane i ograničenja u Kantonu Sarajevo.

U skladu s tim rad i poslovanje “JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo se vraća na stanje prije izbijanja pandemije virusa COVID -19, uz obavezno pridržavanje mjera koje su još na snazi. 

Napominjemo naše korisnike da rokovi za redovno javljanje na evidenciju nezaposlenih osoba teku od 15.05.2020. godine.

Nezaposlena osoba dužna se redovno javljati na biro i to lično, najmanje jednom u roku od:

30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje (15.06.2020.);

45 dana – ako ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje (05.07.2020.);

120 dana – ako ne ostvaruje ništa od prava po osnovu nezaposlenosti (15.09.2020.).

Informacija za premijera Vlade Kantona Sarajevo

Poštovani,

Cijenimo da Vas trebamo ponovo informisati da s obzirom na proceduralne greške u vezi materijala koji je bio predmet razmatranja na 25. Redovnoj Sjednici Skupštine Kantona Sarajevo gdje se razmatrao „Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu“ odnosno „Informacije“, zbog svih nedostataka i proceduralnih grešaka samog materijala, isti nije mogao biti predmet razmatranja i smatra se da je resorna mnistrica time dezavuisala Vladu Kantona Sarajevo, a Vlada Skupštinu Kantona Sarajevo o pravno ispravnom materijalu. Iako ste upozoreni da isti materijal nije u skladu sa propisanim zakonskim odlukama i metodologijama za dostavljanje i izvještavanje i uprkos tim činjenicama, potpuno je jasna namjera da se krenulo u svjesno i nezakonito djelovanje. Svojim nesavjesnim poslovanjem, ste napravili štetu ugledu Službe i rukovodstvu, menadžmentu ustanove i tražimo od Vas da se vratite u okvire zakona.

Sve ostalo je nesavjesno poslovanje, prekoračenje ovlaštenja i zloupotreba položaja. S nadom i željom da se vratite u okvire zakona, vjerujemo da će te tako i postupiti. U protivnom, protiv svih lica koji su doprinjeli navedenom podnjet ćemo krivične prijave i tražiti sudsko odlučivanje. Nažalost, stali ste na stranu nosioca kriminala, nezakonitosti i nepravilnosti u ustanovi o čemu smo vas više puta obavjestili, a vaše čutanje o tom pitanju je očigledan odgovor šta mislite o onima koji prijavljuju kriminal.

Iskreno, boli vaše nečinjenje i svrstavanje na stranu onih koji su nanijeli štetu u ovoj Službi, a morate biti svjesni da se nećete moći pravdati da niste znali. Ne bježimo od bilo kakvih smjena, svjesni politike, ali nismo to zaslužili s obzirom da smo paralelno postigli najbolji rezultat od osnivanja Službe i to za manje od pet mjeseci i praraleno s tim prijavili kriminal, koji niko prije nas nije smio ili nije htio prijaviti.

S poštovanjem,                                                                                                    

                               

                                                                                                                        PREDJSEDNIK

                                                                                                                 UPRAVNOG ODOBORA

ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE  

Novim sistemom isplata novčanih naknada koji je Služba uvela, ovo je ukupno četvrta isplata u mjesecu maju 2020. godine za sva lica koja su po prestanku radnog odnosa ostvarili pravo na naknadu shodno zakonom. Danas 29.05.2020. godine izvršena je uplata u iznosu od 109.182,31 KM za 271 korisnika novčane naknade za april mjesec.

U predhodnom periodu u tri navrata je izvršena isplata novčane nakande i to 08.05.2020. godine u iznosu od 1.326.153,61 KM za 3.132 korisnika, 15.05 2020. godine u iznosu 253.073,80 KM za 634 korisnika i 22.05.2020. godine u iznosu od 215.980,38 KM za 532 korisnika.

Ukupno u mjesecu maju  isplaćeno je 1.904.182,31 KM za 4.569 korisnika novčane naknade.

Ovaj pristup isplata novčanih naknada se nastavlja i u narednom periodu kako bi se na vrijeme zadovoljile sve potrebe korisnika.

 

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo