Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Danas je u prostorijama Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo potpisan Memorandum o saradnji između Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo. Memurandum je potpisan s ciljem podsticanja i unaprijeđenja programa i mjera zapošljavanja, dodatnog obrazovanja i prekvalifikcija ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca Kantona Sarajevo koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih.

Memorandum su potpisali direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, Nermin Pećanac i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ismir Jusko.

Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo istakao je da će sredstva za izradu i realizaciju programa za zapošljavanje članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca Kantona Sarajevo osigurati Služba. Također, Služba će kroz definisanje prioriteta i specifikacije potreba članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca, raditi i na izradi programa dodatnog obrazovanja i prekvalifikacija s ciljem bržeg zapošljavanja. Namjera Službe je da i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo ravnopravno učestvuje u izradi i kreiranju programa zapošljavanja za kategorije i lica kojima je nadležno ministarstvo.

Ukupan iznos planiranih finansijskih sredstava za nove programe zapošljavanja u samim izmjenama Budžeta planirani su u visini od 14 miliona KM, te nakon usvajanja od strane Skupštine Kantona Sarajevo izmjena Finansijskog plana za 2019. godinu i novog Finansijskog plana za 2020. godinu, vrlo brzo i operativno će se pristupiti izradi novih programa zapošljavanja namijenjenih svim kategorijama i nezaposlenim osobama u Kantonu Sarajevo. Dio sredstava od ukupno planiranih bit će usmjeren na posebne programe zapošljavanja ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca Kantona Sarajevo naveo je  direktor Nermin Pećanac.

Ismir Jusko, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo kazao je da se samo zajedničkim aktivnostima svih aktera društva može postići veća zaposlenost. Istakao je važnost saradnje sa Službom za zapošljavanje na projektima koji potiču nova zapošljavanja. Također, pozvao je sve tražioce posla, posebno mlade da iskoriste vlastite prilike koje su nude putem programa zapošljavanja i budu aktivni u traženju posla.

Potpisivanje Ugovora o finansiranju i realizaciji Programa Javnih radova PLUS i promociji Programa sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života

Danas u prostorijama biro Centar Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo uprilićeno je potpisivanje Ugovora o finansiranju i realizaciji Programa Javnih radova PLUS i promociji Programa sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života.

Promocija navedenih programa je rezultat Zaključka Vlade Kantona Srajevo na osnovu prvobitnog prijedloga Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo da se izvrše izmjene Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini s namjerom da se angažuju nezaposlene osobe kroz Program javnih radova PLUS i stimulišu mlade osobe do 35 godina kroz Program samozapošljavanja za pokretanje vlastitih biznisa- startup ova.

Po Javnom pozivu Program Javni radovi PLUS apliciralo je 25 poslodavaca i isakazali su interes za angažovanje 389 osoba. Nakon objave i završetka konkursne procedure Javnog poziva po Programu Javnih radova PLUS na osnovu kriterija izabrano je 9 poslodavaca, komunalnih preduzeća u cilju nastavka projekta Vlade Kantona Sarajevo moje čisto Sarajevo i to: KJKP RAD d.o.o, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, KJKP Park d.o.o., KJKP Pokop d.o.o, Općina Stari Grad, KJP Sarajevo-šume d.o.o., JKP Komunalac d.o.o., Fondacija za zaštitu Bjelašnice Igmana, Treskavice, Visočice i kanjona Rakitnice, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba.

Javna ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo osigurala je  sredstva za realizaciju Programa javnih radova PLUS u ukupnom iznosu od 164.000,00 KM za 92 nezaposlene osobe na period od 2 (dva) mjeseca. Služba će u tom periodu poslodavcima koji su obuhvaćeni ovim programom, u periodu od 2 (dva) mjeseca, refundirati sredstva u mjesečnom bruto iznosu od 883,00 KM po angažovanoj osobi, a svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Po Javnom pozivu samozapošljavanje mladih osobo do 35 godina starosti ukupno je bilo prijavljeno 83 aplikanta. Nakon okončane konkursne procedure i u skladu sa propisanim kriterijima te planiranim finansijskim sredstvima po Programu samozapošljavanja mladih osoba do 35 godina starosti, odbrena su sredstva za 20 osoba za podsticaj u pokretanju vlastitih biznisa. Cilj Programa samozapošljavanja je stimulisanje zapošljavanja mladih u dijelu registracije samostalnih djelatnosti. Za ovaj Program Služba je obezbjedila ukupna sredstva u iznosu od 20 000 KM po osobi koja će biti doznačena na način da iznos od 2 000 KM je namjenjen za utrošak troškova registracije i početnog kapitala, a ostala sredstva        od 1 500 KM će se refundirati mjesečno u trajanju od 12 mjeseci za isplatu plaća i uplata zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Prilikom obraćanja Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo istakao je da ovim Programom javni radovi PLUS sljedi nastavak podrške u sufinasiranju programa javnih radova od strane Službe. Također, napomenuo je da je napravljen iskorak u odnosu na ranije periode po pitanju planiranja većih finasijskih sredstava za podršku Programa samozapošljavanja mladih osoba u iznosu od 20 000 KM po osobi u cilju pokretanja vlastitih biznisa. Prisutne je upoznao da je u fazi razmatranja i usvajanje od strane Skupštine Kantona Sarajevo izmjene Finasijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu kojim su rebalnisarana mnogo veća sredstva u namjeni za nove programe i mjera za zapošljavanje u iznosu od skoro 14 miliona KM.

Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad u ime svih drugih potpisnika današnjeg ugovora o relizaciji programa sufinansiranja Javnih radova PLUS, zahvalio se na aktivnostima koje provodi Služba za zapošljavanje na čelu sa direktorom Nerminom Pećancom u cilju anagažovanja nezaposlenih osoba po programima i drugim aktivnostima s ciljem smanjenja nezaposlenih. Istakao je da je Općina Stari Grad jedina općina koja u sklopu vlastitog odjeljenja za komunalnu privredu bavi se komunalnom djelatnošću, ne želeći registrirati posebne firme kao što je slučaj u nekim od općina na Kantonu Sarajevo.

Prisutnim se obratila i Adisa Duharkić Serdarević nezaposlena osoba, koja je učestvovala po Javnom pozivu Programa samozapošljavanja. Tokom obraćanja istakla je da posjeduje desetogodišnje iskustvo radeći na različitim poslovima, te je vidjevši Javni poziv za podršku samozapošljavala, iskoristila je priliku i prijavila se kako bi pokrenula vlastitu djelatnost.  Kao nezaposlena osoba koja se nalazila na evidenciji nezaposlenih, isitiče da je bila polaznik Klubova za traženje posla i polaznik Obuke za poduzetništvo u organizaciji Službe, što joj je pomoglo da se odluči za korak osnivanja vlastitog biznisa.

ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je dana 05.novembra 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec oktobar 2019. godine.

Ukupno je isplaćeno 946.123,94 KM za  2.426 korisnika novčane naknade.

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“

Sajam zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa

„Sajam zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa“

 

Novih 800 radnih mjesta i više od 900 popunjenih aplikacija rezultat je ovogodišnjeg „Sajma zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa“ održanog 16. oktobra 2019. godine u Sarajevu na Trgu oslobođenja – Alije Izetbegovića u organizaciji Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Sajam je u prisustvu, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, načelnika i privrednika, otvorio Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Na Sajmu je učestvovalo 120 poslovnih i privrednih subjekata iz sljedećih grupacije djelatnosti: IT-a, turizma i ugostiteljstva, starih zanata, start up-ova i ostalih uslužnih i drugih djelatnosti.

Obuka za poduzetništvo

U okviru programa Sajma u Općini Stari Grad održana je Obuka o osnovnim elementima iz Poduzetništva za 40 polaznika. Učesnici obuke su imali priliku upoznati se sa osnavama iz poduzetništva, važnim elementima za pokretanje vlastitog biznisa kao i čuti pozitvna iskustva osoba koje su pokrenule start up biznise na osnovu korištenja podsticajnih sredstava Službe za zapošljavanje.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa obrazovnim ustanovama i centrima

Potpisivan je Memoranduma o saradnji između Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo sa 25 obrazovnih ustanova i centara za edukaciju u sklopu programskih aktivnosti Sajma. Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo istako je da to predstavlja početak umrežavanja svih obrazovnih centara i ustanova koji svojim programima pomažu da nezaposlene osobe i druge osobe dobiju dodatna potrebna znanja i vještine tražena od strane poslodavaca, a sve u cilju brže integracije na tržište rada tražilaca posla.

                    Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

PRVI POSAO DOBILO 32 DOKTORA MEDICINE U KANTONU SARAJEVO

Danas u prostorijama biroa Centar Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo promovisan je Program o izmjeni i dopuni Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo koji ima za cilj efikasnije zapošljavanja doktora medicine registrovanih na evidenciji nezaposlenih.

Navedenim izmjenama od strane Vlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i  izbjeglice Kantona Sarajevo, skinuta je odredba koja je predstavljala ograničavajući element za sve doktore koji su se nalaze na evidencije i poslije objave javnog poziva, te je na ovaj način data mogućnost ravnopravnog statusa za zapošljavanje svim doktorima medicine koji su registrovani na evidenciji Službe.

Pored promocije Programa zapošljavanja, upriličeno je potpisivanje Anexa Ugovora o  sufinasiranju zapošljavanja doktora medicine između Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo s ciljem realizacije navedenog Programa zapošljavanja.

Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo istakao je da su finansijska sredstva za Program zapošljavanja doktora medicine obezbjeđena su u visini od   1.092 000 KM za 70 doktora, u mjesečnom iznosu koji će Služba refundirati u visini od 1 300 KM za sufinasiranje dijela plate i zakonom propisanih poreza i doprinosa. Poslodavac zadržava pravo da isplaćuje puno veći iznos od ovog sufinasiranog.

U daljem obraćanju prisutne je upoznao da se Program zapošljavanja doktora medicine do sada objavljivao tri (3) puta i to:

–  Prvi poziv 26.01.2018. godine po kojem je zaposleno 16 doktora medicine, od čega je u Javnoj ustanovi Domova zdravlja Kantona Sarajevo zaposleno 2 doktora medicine;

–  Drugi poziv 31.10.2018. godine po kojem je zaposleno 13 doktora medicine, od čega je u Javnoj ustanovi Domova zdravlja Kantona Sarajevo zaposleno 5 doktora medicine;

–  Treći poziv 24.04.2019. godine po kojem se zaposlilo 9 doktora medicine, od čega je 9 zaposleno u Javnoj ustanovi Domova zdravlja Kantona Sarajevo.

Današnjim potpisivanjem Aneksa Ugovora između Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo prvi posao dobit će 32 doktora medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Prezentaciji Programa zapošljavanja doktora medicine i potpisivanju Anexa Ugovora prisustvovali su i  istakli važnost ove aktivnosti Amela Softić, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo, Mehmed Kulić, v.d. direktor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku izbjeglice i raseljena lica Kantona Sarajevo.

Na promociji Programa prisustvovali su i doktori medicine koji su registrovani na evidenciji nezaposlenih. U ime svih prisutnih doktora obratili su se Sadžida Hadžić i Adi Osmanagić ističući zahvalnost za odluke koje su otklonile ograničenja za zaposlenje po navedenom Programu kojim će im se omogučiti brzo zaposlenje.

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

OBAVIJEST!!!

Ukoliko imate poslovnu ideju i zanima Vas kako pokrenuti vlastiti biznis, zašto je upravo start up alat prilika da razvijte svoju ideju, primjeri uspješnih priča,o svemu možete saznati na Sajmu zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa.

Općina Stari Grad (mala sala) srijeda 16. oktobar 2019. godine sa početkom u 12 sati.

  

„Poduzetništvo“

1. Uvod u poduzetništvo

– Poduzetništvo: 3 temeljna element poduzetništva

– Biznis plan i standardni dijelovi biznis plana

– Zakonska regulativa (zašto se registrovati, gdje započeti, vrste organizacionog oblika biznisa, razlike između obrta i privrednog društva)

– Savjeti za buduće poduzetnike

2. Prvi koraci za kreiranje startup – a

– Kako testirati svoju ideju?

– Kako pametno uložiti početni kapital?

3. Biznis inkubator

4. Uspješne priče (start up)

Prijavite se!

Prijavu za učešće na programu poduzetništva možete podnjeti putem emaila elma.lepara@szks.ba ili putem kontakt telefona 033/569-100 lokal: 158

Zbog ograničenog broja mjesta molimo da izvršite prijave do 14.10.2019. godine.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Potpisan Memorandum o saradnji na projektu organizovanja Sajma zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa

Dana 01.10.2019. godine, u prostorijama biro Centar za zapošljavanje potpisan je Memorandum o saradnji na projektu organizovanja Sajma zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa.

Memorandum predstavlja opredjeljenje potpisnika da zajedno rade na unaprijeđenju saradnje i stvaranju boljih uslova u cilju otvaranja novih radnih mjesta.

Sajam zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa organizira Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo sa partnerima i to: Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, Privrednom komorom Kantona Sarajevo, Gradom Sarajevo, Općinom Stari Grad, Općinom Centar i Općinom Novo Sarajevo.

Sajam zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa bit će održan 16. oktobra 2019. godine sa početkom u 10 sati na Trgu oslobođenja – Alije Izetbegovića.

Cilj organizovanja Sajma zapošljavanja i poduzetničkih incijativa jeste posredovanje između poslodavaca i nezaposlenih osoba, odnosno između ponude i potražnje na tržištu rada.

Do sada je registrovano blizu 120 poslovnih subjekata koji će predstaviti svoje potrebe za radnicima na Sajmu zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa.

Industrije koje će biti predstavljene na Sajmu su:

  • IT
  • Turizam
  • Stari zanati
  • Proizvodnja
  • Start up-ovi

Ostale uslužne djelatnosti.

Potpisnici Memoranduma, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo Nermin Pećanac, načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo,   načelnik Općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić,  načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić i  predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo, Muamer Mahmutović istakli su važnost saradnje svih institucija i lokalne samouprave u aktivnostima koje će doprinijeti smanjenju ukupne stope nezaposlenosti, pa samim tim i saradnje na projektu organizovanja Sajma zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa.

JU “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO

Promocija novih programa zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu

Danas je u prostorijama JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo održana press konferencija koja je imala za cilj promociju novih programa zapošljavanja u Kantonu Sarajevo u 2019. godini koji će biti objavljeni putem javnog poziva za učešće poslodavaca i nezaposlenih osoba.

Direktor Javne ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, Nermin Pećanac istakao je da je Služba obezbijedila novčana sredstva u visini od 960.00,00 KM, a koja će biti raspoređena na nove podsticajne mjere i to:

  • Za Program Sufinasiranja „Razvoj preduzetništva i podrške pokretanju novih start up kompanija na području Kantona Sarajevo“ – 396.000,00 KM za 55 osoba koji se realizuje u saradnji sa UNDP i Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo koji su ujedno i nosioci kompletnog programa.

Služba će nezaposlenim osobama koje budu obuhvaćene ovim programom i registruju samostalnu djelatnost, mjesečno, 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600,00 KM za uplatu zakonom propisanih poreza i doprinose, bez obzira koliko oni iznosili. Javni poziv za ovaj program objavio je UNDP i isti je zatvoren 13.08.2019. godine.

  • Program javnih radova PLUS – 146.000,00 KM za 92 osobe.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom obezbijediti Neto naknadu za angažovanje koja iznosi 800,00 KM, mjesečno po angažovanoj osobi, odnosno 883,00 KM u mjesečnom bruto iznosu, a svi drugi eventualni troškovi, padaju na teret poslodavca.

  • Program sufinasiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života – 400.000,00 KM za 20 osoba.

Služba će mladim nezaposlenim osobama, koje budu obuhvaćene ovim programom i registruju samostalnu djelatnost, na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od 2.000,00 KM, te mjesečno, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM, za isplatu plata i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa, što ukupno predstavlja 20 000,00 KM.

Na press konferenciji je potvrđeno da će zvanični javni poziv za učešće poslodavaca i nezaposlenih osoba biti objavljen 25.09.2019. godine.

Press konferenciji su prisustvovali i ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Malik Garibija, kantonalni ministar komunalne privrede i infrastrukture, Srđan Mandić, te ministar privrede Kantona Sarajevo, Haris Bašić.

U svom obraćanju ministar Garibija istakao je da će se u narednom periodu raditi na transformaciji programa i politika zapošljavanja s ciljem njihove veće učinkovitosti, uz potpuni monitoring svake od mjera.

Ministar Bašić osvrnuo se na Program sufinasiranja i podrške Razvoja preduzetništva koji se realizuje u saradnji sa UNDP-om i istakao da je cilj Programa podizanje preduzetničkog duha, s obzirom na činjenicu da Bosna i Hercegovina nije zemlja gdje je preduzetništvo na visokom nivou. On smatra da se upravo ovakvim programima sufinasiranja i podrške ohrabruju nezaposlene osobe koje imaju ideje za pokretanje vlastitog biznisa.

Ministar Mandić je u svom obraćanju ukazao na hroničan problem manjka radnika u komunalnoj privredi, te potvrdio da se on zalaže za projekte i programe održavanja čistoće grada cijeneći najviše Program javnih radova koji će biti sufinasiran iz sredstava Službe za zapošljavanje.

Svi ministri potvrdili su da imaju odličnu saradnju sa Javnom ustanovom Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, te da će je u budućnosti nastojati intenzivirati.

JU “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO

P O Z I V – Promocija novih programa zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu

Poštovani,

Pozivamo Vas da u utorak, 24.09.2019. godine u 12.30 sati, u prostorijama ustanove JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ul. Đoke Mazalića br. 3, prisustvujete press konferenciji promocije novih programa zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu.

Riječ je o javnom pozivu za poslodavce i nezaposlene osobe za učešće u programima koji će Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo raspisati, a na osnovu izmjena Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, koji je Vlada Kantona Sarajevo nedavno usvojila. Za nove podsticajne mjere Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izdvojila je novčana sredstva u visini od 960.000,00 KM.

Nadamo se da ćete u skladu sa vašim mogućnostima prisustvovati događaju i promovisati početak realizacije novih podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo.

 

S poštovanjem,

 

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo

Potpisan Memorandum o saradanji između Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Danas  09.09.2019. godine u prostorijama Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo potpisan je Memorandum o saradanji između Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo na projektu:

 „SUFINASIRANJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA UČITELJA ZA RAD U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA U KANTONU SARAJEVO“.

Direktor Nermin Pećanac je tom prilikom istakao da će Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za navedeni program osigurati finansijska sredstva prilikom izmjena finansijskog plana za 2019. godinu u iznosu od 100.000,00 KM za 50 polaznika programa profesora razredne nastave koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih.

Program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama bit će realizovan od strane Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kako navodi Ministrica Zineta Bogunić.

Programi obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija predstavljaju značajnu aktivnu mjeru podrške nezaposlenim osobama u sticanju određenih traženih znanja i vještina za potrebe zaposlenja, istaknuto je danas od strane potpisnika Memoranduma.