Bankarske usluge

 • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
 • Naslov:Bankarske usluge
 • JRN CPV:66110000
 • Vrsta postupka:direktni postupak
 • Naziv predmeta ugovaranja:Bankarske usluge
 • Ugovor potpisan sa:Intesa SanPaolo Banka
 • Datum potpisivanja ugovora:02.04.2019
 • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:530
 • Ugovoreni rok realizacije u danima:365
 • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:530
 • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2019/05/Odluka-o-izboru-i-ugovor-bankarske-usluge.pdf