Nabavka dijelova za sl vozila

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka dijelova za sl vozila
  • JRN CPV:50110000
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka dijelova za sl vozila
  • Ugovor potpisan sa:Porsche Inter Auto BH
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:258,93
  • Prilog ugovor aneksi:https://szks.ba/wp-content/uploads/2019/11/Odluka-o-izboru-Porsche-Inter-auto-BH-d.o.o..pdf