Nabavka grafičkih usluga

Odluku o pokretanju postupka  javne nabavke grafičkih usluga: štampanje kontrolnog kartona nezaposlenih osoba, registra nezaposlenih osoba, vizit kartica, brošura, baneri, promotivni materijal za okrugle stolove, seminare i drugih grafičkih usluga (JRJN 79800000-2) za potrebe JU ,,Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo možete pronaći OVDJE!

 

Odluka o pokretanju postupka grafičke usluge