Nabavke rezervnih dijelova za plinsku kotlovnicu, sistem grijanja, bojleri

Odluka o pokretanju nabavke rezervnih dijelova za plinsku kotlovnicu, sistem grijanja, bojleri

 

nabavka rezerviih dijelova

 

 

Nabavka stručne literature

Odluka o pokretanju postupka stručne literature 

nabavka stručne literature

Nabavka telefonskih centrala, ISDN telefona i mobilnih aparata

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke telefonskih centrala, ISDN telefona i mobilnih aparata za potrebe Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo 

 

Nabvaka telefoni

 

Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sredstava i pribora za održavanje higijene za potrebe JU ,,Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo možete pronaći OVDJE! 

 

odluka amir

 

 

Nabavka usluge servisiranja, čišćenja klima uređaja i fenkoilera

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge servisiranja, čišćenja klima uređaja i fenkoilera za potrebe Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo možete pronaći OVDJE! 

Odluka o pokretanju postupka servisiranja klima uređaja

Nabavka usluge servisiranja klima uređaja

Odluku o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluge servisiranja, čišćenja klima uređaja i fenkoilera (JRIN 5730000-l) za potrebe Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo možete pronaći OVDJE!

 

Odluka servisiranje klima

Nabavka grafičkih usluga

Odluku o pokretanju postupka  javne nabavke grafičkih usluga: štampanje kontrolnog kartona nezaposlenih osoba, registra nezaposlenih osoba, vizit kartica, brošura, baneri, promotivni materijal za okrugle stolove, seminare i drugih grafičkih usluga (JRJN 79800000-2) za potrebe JU ,,Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo možete pronaći OVDJE!

 

Odluka o pokretanju postupka grafičke usluge