Nabavka kancelarijskog materijala

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka kancelarijskog materijala
  • JRN CPV:22800000
  • Vrsta postupka:konkurentski postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka kancelarijskog materijala
  • Ugovor potpisan sa:CROBOX d.o.o.
  • Datum potpisivanja ugovora:22.04.2019
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:57.157,23
  • Ugovoreni rok realizacije u danima:365
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2019/05/Odluka-i-ugovor-kan.-materijal.pdf