Nabavka softvera za migraciju podataka

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka softvera za migraciju podataka
  • Vrsta postupka:otvoreni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka softvera za migraciju podataka
  • Ugovor potpisan sa:Address d.o.o.
  • Datum potpisivanja ugovora:24.08.2021
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:58.324,50
  • Prilog ugovor aneksi:https://szks.ba/wp-content/uploads/2021/08/Ugovor-Address-d.o.o..pdf