Nabavka telefonskih centrala, ISDN telefona i mobilnih aparata

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke telefonskih centrala, ISDN telefona i mobilnih aparata za potrebe Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo 

 

Nabvaka telefoni