Nabavka toplih i hladnih napitaka

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka toplih i hladnih napitaka
  • JRN CPV:15000000
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka toplih i hladnih napitaka
  • Ugovor potpisan sa:Frank trgovina
  • Datum potpisivanja ugovora:22.04.2020
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:150,60
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:150,60