Nabavka ulsuge izrade akta o procjeni rizika radnih mjesta i mjerenja

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade akta o procjeni rizika radnih mjesta i mjerenja shodno izmjenama Zakona o zaštiti na radu FBiH za potrebe Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo možete pronaći OVDJE! 

 

Odluka o izboru-Nabavka usluge izrade akta o procjeni rizika radnih mjesta