Nabavka usluge održavanja vozila

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge održavanja vozila
  • JRN CPV:50110000-9
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge održavanja vozila
  • Ugovor potpisan sa:Djeem Trans
  • Datum potpisivanja ugovora:11.05.2021
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:60,00 KM
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:60,00 KM