Nabavka usluge opravke i održavanja vozila

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge opravke i održavanja vozila
  • JRN CPV:50110000
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Broj prispjelih prihvatljivih ponuda:1
  • Odabrani ponudjac:AEA
  • Ugovor potpisan sa:AEA
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:152,10
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-o-izboru-održavanje-vozila-AEA.pdf