Nabavka usluge pretplate na dnevnu i sedmičnu štampu

  • Faza postupka:Pokretanje i tok postupka javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge pretplate na dnevnu i sedmičnu štampu
  • JRN CPV:2210000-5
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Prilog odluke obavjestenja: Odluka/Obavještenje u PDF formatu