Nabavka usluge servisiranja protivpožarnih aparata i hidranske mreže, vatrodojave i servisi

ODLUKU o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluge servisiranja protivpožarnih aparata i hidranske mreže, vatrodojave i servisi za potrebe JUSZZKS možete pronaći OVDJE!

 

Odluka o pokretanju postupka - servisiranje pp aparata