Nabavke usluge održavanja telefonskih aparata, instalacija i fax aparata

ODLUKU o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluge održavanja telefonskih aparata, instalacija i fax aparata možete pronaći OVDJE!

 

Usluge održavanje telefona