Odluka o pokretanju postupka usluge objave oglasa i konkursa

  • Faza postupka:Pokretanje i tok postupka javnih nabavki
  • Naslov:Usluge objave oglasa i konkursa
  • Vrsta postupka:poseban režim dodjele ugovora
  • Prilog odluke obavjestenja: Odluka/Obavještenje u PDF formatu