Održavanje fotokopir aparata

  • Faza postupka:Pokretanje i tok postupka javnih nabavki
  • Naslov:Održavanje fotokopir aparata
  • JRN CPV:503132004
  • Vrsta postupka:direktni postupak