Ponovljeni poziv advokatske usluge Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za poslovne prostore