Usluga izrade dizajnerskih rješenja

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Usluga izrade dizajnerskih rješenja
  • JRN CPV:79822500
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Usluga izrade dizajnerskih rješenja
  • Ugovor potpisan sa:Amos Graf d.o.o.
  • Datum potpisivanja ugovora:13.09.2019
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:702,00
  • Prilog ugovor aneksi:https://szks.ba/wp-content/uploads/2019/12/Odluka-o-izboru-diz.pdf