Usluga priključka na dojavni centar

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Usluga priključka na dojavni centar
  • JRN CPV:79711000
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Usluga priključka na dojavni centar
  • Ugovor potpisan sa:Securitas
  • Datum potpisivanja ugovora:30.12.2019
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:5.868,72
  • Prilog ugovor aneksi:https://szks.ba/wp-content/uploads/2020/01/ugovor-i-odluka-dojavni-centar.pdf