Usluga tehničkog pregleda

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Usluga tehničkog pregleda sl vozila
  • JRN CPV:71631200
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Usluga tehničkog pregleda sl vozila
  • Ugovor potpisan sa:Regos
  • Datum potpisivanja ugovora:01.08.2019
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:340,38
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2019/08/odluka-o-izboru-Regos.pdf