Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika, za potrebe Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo možete pronaći OVDJE! 

LOT3-Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika