Diplomirani inžinjer elektrotehnike- smjer Telekomunikacije

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • jan 24, 2020

Web stranica zsc.sarajevo

Diplomirani inžinjer elektrotehnike  ili završen II ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja, smjer telekomunikacije,  za rad na poslovima radnog mjesta  nastavnik/nastavnica stručno teoretske nastave i laboratorijskog rada-smjer telekomunikacije  – 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 29.01.2020. godine, a ne duže od 6 mjeseci od dana stupanja na rad.

Obavezni uslovi:

Diplomirani inžinjer elektrotehnike  ili završen II ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja, smjer telekomunikacije,  za rad na poslovima radnog mjesta  nastavnik/nastavnica stručno teoretske nastave i laboratorijskog rada-smjer telekomunikacije

Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Na kontakt telefon
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Aida
  Kontakt telefon: 033 722 942 ili 033 722 946
  Kontakt email: zsc@bih.net.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: