Organizacija stručnog osposobljavanja i drugih obrazovnih programa obuhvata dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, specijalizaciju i realizaciju drugih posebnih obrazovnih programa koji osiguravaju nezaposlenim i drugim osobama sticanje znanja, održavanja vještina i radnih navika potrebnih za zapošljavanje, odnosno promjenu zaposlenja.

Stručno osposobljavanje kadrova i realizacija posebnih obrazovnih programa organizuje se putem Službe i to na osnovu usvojenih programa i na poseban zahtjev poslodavca. Programe obrazovanih aktivnosti, odnosno stručno osposobljavanje nezaposlenih finansira Služba, poslodavac ili Vlada Kantona Sarajevo u skladu sa prijavljenim potrebama za zaposlenicima ili Programom.

Programi finasiranja i sufinansiranja stručne obuke i drugih oblika usvajanja znanja i vještina nezaposlenih osoba objavlju se  putem javnih poziva.

Nezaposlene osobe obavezne su da učestvuju u posebnim obrazovnim programima.