Poštovani poslodavci, trenutno nema aktivnih programa sufinasiranja zapošljavanja. Kada bude objavljen javni poziv za prijave na nove programe sufinansiranja, ovdje ćete moći da elektronski podnesete prijavu na program za koji budete zainteresovani. Ispod možete pronaći informacije o provedenim programima u 2017. godini.

  Forma za prijavu na program podsticaja zapošljavanju

   ***TRENUTNO NEMA AKTIVNIH PROGRAMA ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU***

   Cijenjeni poslodavci,

   Zahtjev za posredovanje u zapošljavanju, putem kojeg tražite nezaposlenu osobu potrebnu za slobodno radno mjesto u firmi, možete popuniti i poslati online ili preuzeti pdf obrazac, popuniti sve rubrike, ovjeriti pečatom, potpisom i dostaviti putem emaila: posredovanje@szks.ba, faksom ili lično u nadležni biro prema sjedištu firme.

   Služba će osigurati da na najbrži način dođete do traženog kandidata/kinje.
   Kontakt osoba za sve informacije u vezi posredovanja je šef općinskog biroa .

   Cijenjeni poslodavci, ispod je obrazac za slanje dokaza o isplatama plata, doprinosa i poreza za uposlenike koji se sufinansiraju po ugovoru koji ste potpisali sa JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. Obrazac trebate pažljivo popuniti ispravnim podacima. Uz obrazac u odgovarajućem polju obavezni ste prenijeti i skenirane dokaze isključivo u pdf formatu:
   • Platne liste za sve sufinansirane uposlenike ovjerene pečatom firme
   • Specifikacija uz isplatu plate - Obrazac 2001
   • Bankovni izvod transakcijskog računa na kome su vidljive isplate plate za subvencionirane uposlenike
   Molimo Vas da optimizirate veličinu skeniranih pdf dokumenata, te u nazivu pdf fajla da ne koristite afrikate - slova sa kvačicama (č,ć,ž,š,đ), kako bi isti mogli biti obrađeni. Ukoliko naziv pdf fajla sadrži slova č,ć,ž,š,đ server može vratiti stranicu sa greškom 404.
   Nakon što popunite obrazac i pošaljete ga, na Vašu email adresu će stići potvrda o prihvatanju dokaza o isplatama odnosno zahtjev za dopunu dokaza ako skenirana dokumentacija koju ste priložili nije kompletna i validna.
    Morate biti prijavljeni da biste pristupili ovom sadržaju. Molimo prijavite se.

   JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo uvodi novi organizacioni model sa jasnom podjelom između evidentičarskih i savjetodavnih poslova, kako bi unaprijedili kvalitet funkcije savjetovanja i posredovanja u zapošljavanju kao i odnose sa poslodavcima.


   Želimo da se organizujemo i kadrovski transformišemo u službu čija će centralna funkcija biti visokorazvijena i kvalitetna funkcija posredovanja. Cilj nam je razvijanje partnerskog odnosa sa poslodavcima iz našeg okruženja, radi uspostavljanja povjerenja, saradnje, i razmjene informacija, posebno o potrebama poslodavaca za angažovanjem radne snage.


   Stoga Vas kao poslodavca pozivamo da se prijavite na našu email listu putem jednostavnog formulara ispod, čime ćete se prijaviti na naš servis za obavještavanje poslodavaca o svim našim aktivnostima vezanim za poslodavce, kao što su javni pozivi za programe mjera zapošljavanja, rezultati javnih poziva, programi rada Službe, programi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, itd.   Sajam zapošljavanja Službe za zapošljavanja Kantona Sarajevo koji se održava krajem godine, pokazala su dosadašnja iskustva, postao je tradicija, prepoznatljivo mjesto na kojem svi sudionici imaju jednake šanse za pristup informacijama o slobodnim radnim mjestima.

   Prilika za uspješno traženje posla i radnika, najkraći je opis  projekta kojeg već niz godina organizujemo sa poslodavcima sa područja Kantona Sarajevo.

   Sajam zapošljavanja Službe za zapošljavanja Kantona Sarajevo koji se održava krajem godine, pokazala su dosadašnja iskustva, postao je tradicija, prepoznatljivo mjesto na kojem svi sudionici imaju jednake šanse za pristup informacijama o slobodnim radnim mjestima.

   Poslodavci na izloženim pultovima imaju priliku  prezentirati svoju firmu ili obrt, izložiti kadrovske potrebe, obaviti intervju sa kandidatima, popuniti kadrovsku arhivu sa novim biografijama. 

   Za više informacija zaduženo je:

  • Odjeljenje za posredovanje  u  zapošljavanju
  • Odjeljenje za poslove podsticaja u zapošljavanju

  • OVDJE MOŽETE PREUZETI KRATAK PREGLED AKTIVNOSTI

   Anketiranja u firmama, iznesena mišljenja, sugestije i ocjena daju priliku da bolje i uspješnije obavimo svoju posredničku ulogu i efikasnije djelujemo kroz realizaciju odgovarajućih mjera i programa aktivne politike zapošljavanja.

   Služba sa ciljem boljeg razumijevanja poslodavaca, njihovih zahtjeva i potreba, ali i sagledavanja stanja na tržištu rada, svake godine provodi ispitivanje tržišta rada. 

   Anketiranja u firmama, iznesena mišljenja, sugestije i ocjena daju  priliku da bolje i uspješnije obavimo svoju posredničku ulogu i efikasnije djelujemo kroz realizaciju odgovarajućih mjera i programa aktivne politike zapošljavanja.

   U skladu sa međunarodnim standardima, istraživanje vršimo krajem godine na Podunk devet općina i tom prilikom anketira se oko 400 privrednih subjekata.

   Zbog svega nabrojanog ali i činjenica da su anketari, nezaposlena lica sa naše evidencije, pozivamo vas da uzmete učešće u ovim ispitivanjima.

   Želimo da postanemo ključni partner poslodavca

   JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo uvodi novi organizacioni model sa jasnom podjelom između evidentičarskih i savjetodavnih poslova, kako bi unaprijedili kvalitet funkcije savjetovanja i posredovanja u zapošljavanju, te unaprjeđenja odnosa sa poslodavcima.

   Želimo da se organizujemo i kadrovski transformišemo u službu čija će centralna funkcija biti visokorazvijena i kvalitetna funkcija posredovanja. Cilj nam je razvijanje partnerskog odnosa sa poslodavcima iz  našeg okruženja, radi uspostavljanja povjerenja, saradnje, i razmjene informacija, posebno o potrebama poslodavaca za angažovanjem radne snage.   Usluge koje razvijamo za poslodavce iz Kantona Sarajevu su opisane u našoj novoj brošuri pod nazivom „Pravi ljudi za Vaše poslovanje“.

   Info brošuru možete pogledati i preuzeti OVDJE!