Potrebna dokumentacija za prijavu na biro:

Članom 7. st. (1), (2) i (5) Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/18) propisano je :
“(1) Nezaposlena osoba i osoba koja traži promjenu zaposlenja ima pravo lično se prijaviti službi za zapošljavanje u mjestu prebivališta, odnosno boravišta, radi uvođenja u odgovarajuću evidenciju.
(2) Osobe iz stava (1) ovog člana dužne su prilikom prijave službi za zapošljavanje dati na uvid:
– ličnu kartu, odnosno odgovarajući identifikacioni dokument za strance,
– dokaz o prijavi mjesta prebivališta ili boravišta,
– dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti.
(5) Osobe iz stava (1) ovog člana dužne su službi za zapošljavanje dati na uvid ili predati i drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja određenih prava”.