Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje, odnosno birou prema mjestu prebivališta.

Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje, odnosno birou prema mjestu prebivališta. 

Nakon zakazivanja termina za prvu prijavu nezaposlena osoba se prvi put prijavljuje birou i dužna je nakon dobivenog termina dati na uvid:

  • ličnu kartu,
  • prijavu mjesta prebivališta ili boravišta,
  • dokaz o stepenu stručnog obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti,
  • potpisanu izjavu, kojom potvrđuje da je nezaposlena, u skladu sa članom 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,
  • drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja nekog prava.

Nakon registracije, od ovlaštenog lica u općinskom birou osoba koja se prijavljuje dobit će Kontrolni list javljanja i bit će obaviještena o rokovima redovnog javljanja u birou za zapošljavanje, kako ne bi izgubila prava po osnovu nezaposlenosti.