Procesi rada razvijeni u oglednim biroima Novo Sarajevo i Doboj bi trebali da se primjenjuju u svim biroima JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo  i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Unaprijeđenje i razvoj koncepta rada bi trebao biti prioritet za svaku javnu ustanovu, stoga je Projekat zapošljavanja mladih angažovao certifikacijsku kompaniju TUVADRIA doo iz Sarajeva, koja je 50% u vlasništvu njemačke certifikacijske kuće TUV Thuringen e.V.,  da izvrši snimanje procesa rada u službama za zapošljavanje.

TÜVadria-TÜV Thüringen dodjeljuju certifikate za ISO međunarodne standarde: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 i HACCP, OHSAS 18001:2007 i SCC, te su specijalizovana kompanija upravo za ovakve vrste analiza kakve se sada sprovode u javnim službama za zapošljavanje. 

Snimanje i mapiranje procesa se vrši kako bi se dobila slika provođenja propisanih Upustava u praksi i kako bi dobili preporuke za optimiziranjem procesa u konačnici, posebno imajući u vidu da nije podjednak rad, niti potrebe klijenata, u malom, srednjem ili velikom birou. Lokacije koje će stručni tim auditora posjetiti su odabrane po veličini biroa i to: 

Veliki biroi: Banja Luka, Doboj i Novi Grad – Sarajevo Srednji biroi: Teslić, Pale i Novo Sarajevo i 

Mali biroi: Trnovo, Han Pijesak, Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo.

Dodatna vrijednost ove aktivnosti se ogleda u detaljnom mapiranju svih koraka u obradi i izvođenju svakodnevnih zadataka uposlenika javnih službi za zapošljavanje što je jedan od preduslova za finalizaciju uvođenja sistema upravljanja dokumentima tj. elektronskog protokola. 

Rezultati snimanja će biti iskorišteni za planiranje i definisanje daljnjih koraka za unaprijeđenje usluga javnih službi usmjere prema klijentima – nezaposlenim licima i poslodavcima u toku treće faze Projekta zapošljavanja mladih, koja počinje 1.oktobra 2015.godine.  

 

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Ambasada Švajcarske, a implementira njemačka kompanija GOPA mbH: http://yep.ba/idemo-korak-dalje-snimanje-procesa-u-javnim-sluzbama-za-zaposljavanje/