Nabavka usluge servisiranja protupožarnih aparata

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge servisiranja protupožarnih aparata
  • JRN CPV:35111200
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge servisiranja protupožarnih aparata
  • Ugovor potpisan sa:DSC d.o.o.
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:744,12
  • Ugovoreni rok realizacije u danima:7
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:744,12
  • Ostvareni rok realizacije u danima:5
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/11/ODLUKA-o-izboru-ponuđaca-DSC-1764.pdf