Nabavka usluge tekućeg održavanja

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge tekućeg održavanja
  • JRN CPV:44220000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge tekućeg održavanja
  • Ugovor potpisan sa:ALEMAX O.D.
  • Broj izmjena aneksa:NE
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:5967
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/ODLUKA-o-izboru-ponudaca-br.-01-01-1132-17-za-nabavku-usluge-tekuće-održavanje.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/05/UGOVOR-o-nabavci-usluge-tekućeg-održavanja-zamjene-vrata-prozora..-br.01-01-1150-17.pdf