Odluka o pokretanju postupka usluge objave oglasa i konkursa

  • Faza postupka:Pokretanje i tok postupka javnih nabavki
  • Naslov:Usluge objave oglasa i konkursa
  • JRN CPV:98000000
  • Vrsta postupka:poseban režim dodjele ugovora