Politika kvaliteta

  • NAŠA POLITIKA KVALITETA JE DA POSLOVNI PROCESI BUDU USMJERENI NA STICANJE POVJERENJA I ZADOVOLJSTVA SVIH ZAINTERESIRANIH STRANA
 
  • NAŠ RAD SE TEMELJI NA ZAKONITOM, NEDISKRIMINIRAJUĆEM, STRUČNOM I UČINKOVITOM SPROVOĐENJU SVIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI
 
  • NAŠE OPREDJELJENJE JE STALNO POBOLJŠANJE EFEKTIVNOSTI SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM


Našu Politiku kvaliteta ćemo ostvariti:

  • Primjenom savremenih principa poslovanja i zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001:2008
 
  • Stalnim stručnim usavršavanjem zaposlenika
 
  • Primjenom savremene informatičke podrške i ostalih resursa