Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i neispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja doktora medicine, doktora veterine i doktora stomatologije po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja doktora medicine, doktora veterine i doktora stomatologije možete pronaći OVDJE! 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji neispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja doktora medicine, doktora veterine i doktora stomatologije možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.