Lista o dopuni liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine

Listu o dopuni liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine možete pronaći OVDJE!

About Author

Connect with Me: