Lista o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji neispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja u komunalnoj privredi, šumsko-uzgojnim radovima, socijalnoj zaštiti, kulturi i sajamskim manifestacijama po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Listu o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji neispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja u komunalnoj privredi, šumsko-uzgojnim radovima, socijalnoj zaštiti, kulturi i sajamskim manifestacijama možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.