Liste aplikanata za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine možete pronaći OVDJE. 

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste aplikanata za učešće Programu sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba u  možete pronaći OVDJE. 

Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine možete pronaći OVDJE. 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.