Liste aplikanata za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 26.05.2021.godine

Listu aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba možete preuzeti OVDJE!

Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

About Author

Connect with Me: