Liste aplikanata za učešće u Programu samozapošljavanja po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu samozapošljavanja možete pronaći OVDJE! 

 

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu samozapošljavanja , ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Listom aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu samozaposljavanja možete pronaći  OVDJE! 

 

Lista aplikanata koji neispunjavaju uslove za učešće u Programu samozapošljavanja možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.