Liste aplikanata za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanje “Zlatna značka” po ponovljenom javnom pozivu od 14.09.2021. godine

Liste aplikanata koji ispunjavaju uslove u Programu sufinansiranja zapošljavanje “Zlatna značka” po ponovljenom javnom pozivu od 14.09.2021. godine možete pronaći OVDJE. 

 

Liste aplikanata koji ne ispunjavaju uslove u Programu sufinansiranja zapošljavanje “Zlatna značka”  po ponovljenom javnom pozivu od 14.09.2021. godine možete pronaći OVDJE.

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

About Author

Connect with Me: